Työselitykset, kilpailutus ja valvonta

Teemme asiantuntevat ja oikein mitoitetut työselitykset kohteen erityispiirteet huomioiden.

  • työselitykset

  • tarjouspyynnöt

Jatkopalveluihimme kuuluu myös:

  • kilpailutus ja tarjousten vertailu

  • työaikainen valvonta

  • takuuaikainen valvonta

Palvelun laajuus ja sisältö sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti.

Hyvällä suunnittelulla säästetään aikaa ja kustannuksia rakennusaikana. Sillä taataan korjauksen oikeanlainen toteutus, mikä pidentää käyttöikää ja vähentää käyttö- ja kunnossapitokustannuksia tulevaisuudessa.

Tunnemme erittäin hyvin vanhat hissiratkaisut ja -komponentit, sekä osaamme hyödyntää nykyaikaista hissitekniikkaa tehokkaasti vanhojen hissien kunnostamisen ja uudistamisen suunnittelussa.